Parelles

parelles textEn la nostra societat no s’educa per saber conviure, no s’ensenyen les habilitats adequades per saber-ho fer.

L’èxit de la relació de parella depen més del fet de disposar de dites habilitats que de la quantitat o tipus de problemes que puguin anar sorgint.

La teràpia va dirigida a les parelles en conflicte i a totes aquelles que a pesar de tenir una relació satisfactòria, desitgen millorar les seves habilitats de comunicació i interacció en general. Facilita mètodes i estratègies per poder afrontar dubtes, crisis i petits i grans problemes sorgits de la convivència diària.